Ubicació temporal de l’oficina de club.

TORRE BARRINA (Parc de la Marquesa)

Carretera de Collblanc, 67. 08904 L’Hospitalet de Llobregat

horaris: Dilluns, Dimecres i dijous 17:00-20:00

Telèfon de contacte: 686 651 886